Kategorier
Uncategorized

Årsmøte 2022

Innkalling til Årsmøte og klubbkveld mandag 28. februar.
Årsmøtet vil inneholde følgende:
1. Godkjenning av innkalling
2. Saksliste
Nye lokaler?
Klubben er innmeldt i Halden Kulturråd
Klubben fyller 75 år i år
Østfoldfotografen – tilhørighet
3. Ordstyrer og referent
4. Årsberetning ved formann
5. Regnskap
6. Innkomne forslag
7. Valg
Som ved tidligere årsmøter i klubben sendes ikke regnskap ut via innkallingen i post eller e-post, men deles ut på møtet om du ønsker å ha en kopi av det. Hvis du som medlem har forslag til årsmøtet så skal det være oss senest i hende senest 20. februar. Det er ikke lov å fremme forslag på selve årsmøtet. Alle forslag mottas med takk og skal sendes til jstrandos@gmail.com. Merke gjerne emnefeltet med «Forslag til årsmøtet i HKK».
Resten av kvelden blir som en vanlig klubbkveld og kveldens bildetema er: Tåke.
Vi håper på et godt fremmøte og alle nye og gamle medlemmer ønskes velkommen. Det er bare medlemmer som har stemmerett på årsmøtet, men andre som vil være med i klubben eller se hva vi holder på med er hjertelig velkommen.