Kategorier
Utflukt

Utflukt 2. nov

Vi drar ut til atelieet på Isebakke(Isebakkeveien 162) og starter der 18:30.
Vel møtt!