Årsmøte for Halden Kameraklubb mandag 27. januar.

posted in: Uncategorized | 0

Mandag 27. januar avholdes årsmøte for Halden Kameraklubb. Årsmøtet starter 18:30 på Porsnes.
Det vil bli vanlig medlemsmøte etter årsmøtet, hvor tema for Månedens bilde er «Dykk i arkivet». Ta med ditt beste bilde gjennom tiden, denne gang gjelder selvfølgelig ikke 12mnd regelen.

FOR Å HA STEMMERETT PÅ ÅRSMØTE MÅ ÅRSKONTINGENT VÆRE BETALT.

På årsmøte vil det bli lagt fram forslag om endringer i lovverk og konkurranseregler for HKK.
Du kan lese gjennom forslagene her:

Forslag til endring i HKK konkurranseregler

Forslag til endring i HKK sitt lovverk