Kategorier
Uncategorized

Referat fra årsmøtet 2022

Her kan du lese årsmøtereferatet 2022.

ÅRSMØTE 2022 – HALDEN KAMERAKLUBB

Ble avholdt i møtelokalet vårt på Porsnes mandag 28. februar med 15 medlemmer til stede.
Innkalling godkjent.

Årsberetning v/leder Jens Chr Strandos.
Klubben har 42 medlemmer pr i dag.

Regnskapet ble gjennomgått v kasserer Bjarne Bjerke og godkjent.

Innkomne forslag:

  1. Eventuelt:
    Kameraklubben er 75 år i år. Feiring med middag. Bestilt utstilling av fotos i Skofabrikken sin monter i Frivilligsentralens lokaler i november i år.
    Sette ned en komite ble foreslått.
    Utstillingsvinduer i Tungegården – leie?

Valg av nytt styre 2022:

Leder Jens Christian Strandos gjenvalgt for ett år.

Nestleder Kristina Johansen Hilmarsen ny

Kasserer Bjarne Bjerke gjenstår

Styremedlemmer Stein Samuelsen gjenstår
Robert Løwengreen ny
Monica Ericson ny

Revisor Jon Erling Lindquist gjenstår

Valgkomite Øyvind Bigum gjenstår
Kim-Are Arvesen ny

Kornsjø, 30.08.2022

Astrid S Lie
Avtroppende sekretær

Kategorier
Uncategorized

Høstens første møte i kveld 22. aug. 2022

Høstens møter starter i dag!
Vel møtt til høstens første møte.
Kveldens tema for klubbkonkurransen er: Blomst(er).
Ta gjerne med egne bilder fra sommeren som har vært og du kan gjerne sende dem på forhånd til jstrandos@gmail.com. Da har vi noe å se på i kveld og for å høre litt hvordan fotograferingen har forløpt denne sommeren.

Vel møtt på Porsnes VGS 18:30.