Konkurranseregler

KONKURRANSEREGLER FOR HALDEN KAMERAKLUBB

(Datert 21. januar 1988)
(Revidert 23. januar 2009)
(Revidert 24. januar 2011)
(Revidert 23. januar 2012)
(Revidert 27. januar 2014)

A. GENERELLE REGLER

 1. Medlemmer i Halden Kameraklubb kan delta i klubbens konkurranser.
 2. Deltagelse i klubbens konkurranser er gratis.
 3. Det skal ikke være synlig navn på bildet.
 4. Det skal ikke være digitale rammer på bildet.

B. VÅR- OG HØSTKONKURRANSE

 1. Det skal arrangeres 2 (to) konkurranser årlig. En på våren og en på høsten.
 2. Styret i klubben bestemmer konkurransenes tema og dato for innlevering.
 3. Det må minimum være 3 (tre) autorer (deltagere) for at konkurransen skal gjennomføres og sendes til juryering. Er antallet mindre, utgår konkurransen.
 4. Hver autor kan delta med inntil 4 (fire) bilder.
 5. Alle bilder skal ha tittel.
 6. Alle bilder skal leveres digitalt i JPEG-fil og filnavn skal være som følger:  medlemsnummer-tema-tittel-nummer
  eks: medlemsnummer-natur-ut_i_skogen-2.jpg
  Når det kun er 1 (ett) tema skal bildene merkes slik:
  medlemsnummer-tittel-nummer
  eks: medlemsnummer-halden_torg-3.jpgBilder som ikke er merket med medlemsnummer, tittel og nummer vil bli refusert!
  Unngå bruk av æ, ø og å i filnavn.
  Bildets lengste side skal være på minimum 1600 piksler.
 7. Hvis det skal leveres papirbilder må de ikke overskride 31 x 41 cm medregnet eventuell montering på kartong, maks 2 mm tykk.
 8. Bildene merkes på baksiden øverste i venstre hjørne med tittel og medlemsnummer.
 9. Er antallet bilder under 12 (tolv), blir maks halvparten av bildene rangert til premieplasser. De 3 (tre) beste samlet h.h.v. vår- og høstkonkurransen får hver sin premie.
 10. Bilder som tidligere er premiert i vår- og høstkonkurranse kan ikke delta på nytt eller brukes som utgangspunkt for deltagende arbeider i disse konkurransene.
 11. Bilder som tidligere er premiert i konkurransen ”Månedens bilde”
  kan brukes i vår- og høstkonkurranse.

C. MÅNEDENS BILDE

 1. Alle medlemmer kan stille med 1 (ett) bilde, digital fil.
 2. Kun JPEG-filer skal leveres til konkurransen. Andre bildefiler vil bli refusert.
 3. Alle bilder skal ha tittel i filnavnet: eks. kveldssol_ved_Lilleerte.jpg.  Autors navn skal ikke være i filnavnet. Bilder uten tittel eller med autors navn i filnavn vil bli refusert.
 4. Hvis bildet ikke er innenfor angitt tema vil det bli refusert. Ved dissens om bildet skal godkjennes vil det være simpelt flertall av møtedeltagere som avgjør om bildet godkjennes eller ikke.
 5. Bildene kan ikke være eldre enn 12 (tolv) måneder gamle. Eldre bilder enn 12 (tolv) måneder vil bli refusert.
 6. Bilder som deltar i ”Månedens bilde” kan ikke tidligere ha blitt presentert i det ”trykte medium”.
 7. Vinnerbildet kan heller ikke trykkes i aviser/tidsskrifter før det presenteres i lokalavisen av klubben eller 4 (fire) uker etter kåring. Bildet vil i så fall bli diskvalifisert fra konkurransen og bilde nr 2 vil rykke opp som vinner.
 8. Bilder som ha deltatt i ”Månedens bilde” kan ikke delta senere i denne konkurransen.
 9. Det stemmes over de 3 (tre) beste bildene, 1. plass, 2. plass og 3. plass.
 10. Bildene rangeres fra 1. t.o.m. 6. plass, 1. pl. – 8 poeng, 2. pl. – 6 poeng, 3. pl – 5 poeng, 4. pl. – 4 poeng, 5. pl – 3 poeng og 6. pl – 2 poeng. Fra 7. plass og utover gis 1 poeng til hvert bilde. Det skal kåres en 1. plass, en 2. plass og en 3. plass hver gang.
 11. Ved lik poengsum telles antall 1. plasser og 2. plasser for å avgjøre plassering på de 3 (tre) første plasseringene. Hvis fortsatt lik plassering vil det bli avgjort ved omvalg av aktuelle bilder.
 12. Autor med flest poeng ved årets slutt blir kåret til Årets fotograf og mottar pokal på årsmøtet.